Søndag 14. August 2022 - 11:04  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Matr

Matrikkelnummer

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Vikshåland >> 2_1 Stedsnavn - lister og kart >> 35 namn frå Vikshåland
Utskriftsvennlig format Tips en venn

35 namn frå Vikshåland

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 126_2_101
Skrevet av Erling Vikshåland - 24.02.2007

Namn rundt om på garden er det mange av.

--
        Det er viktig å vita kor ein skal. Om du har eit ærend til ein plass, så har plassen eit namn. Går du i Treet der vest,  så er du i ein beiteplass mot Haugavågen. Den nynorske skrivemåten er træde.

 

1. Skiftesbekken ligg i grensa med Landegarden

2. Lyngnes    Husmannsplass ved Haugavågen

3. Lynghaugen    Høgda sørvest for plasset

4. Spåmaen    Skjer i Haugavågen (sjå meir #her, i avsnitt om Haugavågen)

5. Netta    "Liten haug", gravhaug på toppen og steinalderbustad i nordhallet

6. Klungervoll    Husmannsplass sør for Netta

7. Treet (vest i treet)    Beiteplass mot Haugavågen

8. Basaberget    Steil fjellskrent ved Haugavågen

9. Basaakerfadlet    Engslette n. for berget

10. Hestaspronjen    Høg fjellskrent mot sjøen. I eldre tider jaga dei utlevde øykjer utfor her

11. Vestmyra (torvhodel)    På myra her spadde dei torv

12. Kvednavikje    I bekkjen her sto kvernhuset

13. Myrdalen    Vid engslette her "nedpå myrå"

14. Kvednahushaugen    Haugen sør for dette kvednahuset

15. Laugaberget    Laugeplass for symjedyktige

16. Nettabakkjen    Stigande veg mot Nettahaugen

17. Jakobshaugen    Mindre gravhaug på toppen her

18. Kvednahusåkeren    Engslette sør og aust for Kvednahushaugen

19. Martastrandå    Laugeplass for barn og unge

20. Halen    Haug sør for Loggjå

21. Loggja     Dalsøkket frå vegen og ned mot Haugavågen

22. Djupedalen    Engslette ved Loggja 

23. Dokkebakken     Skråning frå Dokkehøgda møt sør

24. Supvanshuldrene    Høgdedrag sørvest for Spansteigen

25. Spansteigen    Engslette opp mot utmarka

26. Kålgardshaugbratet    Her stuper Vætåkeren (Vettå) ned
27. Vætåkeren (Vettå)    Engslette nær busetnaden på garden

28. Svensbrekkå    Liten bakkje på gardsvegen

29. Nordåkerholen    Lita slette sør for Dokke (bnr 4)

30. Dokke    Høgdedrag i skiftet mot Nerhaugo

31. Stormyr    Stor engslette mot "Heiagarden"

32. Bøen («Oppå Bøen»)    Stor engslette, kjøreveg opp hit

33. Snorhaug    Haug 16,5 m.o.h., utsyn 360 grader

34. Hålandsmyrå    Myrdrag i skifte med Nerhaugo

35. Heiane ("Oppi Heiane")   Utmarka til dei fire bruka. Beitemark og lyngriving til baksten.

 

p