Søndag 14. August 2022 - 11:42  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skjøte

Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> BLH Torvastad >> 1_4 Før og nå >> Skolen på Torvastad fra 1758 til 1937
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Skolen på Torvastad fra 1758 til 1937

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 920_1_401
Skrevet av John Karsten Vedø - 17.03.2010

Torvastad fikk sin første skoleordning ved ”Fundats (forordning) av 11. april 1758 vedkommende Skoleindretningen for Karmsund Provstie”. Skåre og Utsira hørte på den tiden med til Torvastad prestegjeld, og de hadde felles skoleklasse frem til 1. januar 1844. På denne tiden var det omgangsskole i bygdene. Skolen ble holdt i dagligstuene til bygdefolket.

 

 

Det var lite framgang for skolen fra 1758 til 1827. Barna fikk noe kristendomsopplæring og litt øvelse i å lese. Lærerne hadde ingen annen utdanning enn omgangsskolen og det de på egenhånd samlet av kunnskap. Hele Torvastadbygda hadde en og samme lærer. 

Skoleloven som kom i 1827 kom med krav om en fastere skoleordning. Kravet om en fast skole i skolekretsen ble ikke gjennomført i Torvastad før i 1858 da bygda hadde fått det første skolehuset reist. Den faste skolen startet på Karmøysiden av Torvastad mandag 28. juni 1858. Klokker Ola Johannesen Storsteen ble ansatt som lærer i 1858. Han fortsatte som lærer og klokker til 1902. Norheim, Vibrandsøy og Feøy, som var en lærerpost, fortsatte med omgangsskule.

Norheim fikk fast skole i 1859, og de fikk det første skolehuset reist i 1863. I 1864 kom Feøy med krav om fast skole. Kravet ble støttet, men de fikk ikke skolehus før i 1871. Vibrandsøy fikk skolehus i 1897.

I 1889 kom en ny skolelov som krevde bedre klassedeling og utvidelse av fagene. Dette førte til en omlegging av skoleordningen i Torvastad. Kirkekretsen blir delt inn i to skolekretser, med nytt skolehus på Håland og flytting av det gamle skolehuset til Hauge. Skolen på Håland ble reist i 1891. Skolen fikke to klasserom med lærerbolig over. Da den gamle skolen ble flyttet til Hauge, ble den bygget om slik at også denne fikk to klasserom og lærerbolig.

Håland skole

I 1899 ble det gamle skolehuset på Norheim solgt, og det ble satt opp nytt.

Barnetallet vokste, og i 1919 måtte skolestyret ta opp spørsmålet om nye skolehus. Det ble etter en del diskusjon bestemt at det skulle bygges to nye skolehus. Håland tok i bruk sitt nye skolehus i 1926, Hauge sitt ble tatt i bruk i 1928. Norheim fikk i 1928 det gamle skolehuset fra Håland, og bygde det sammen med skolehuset de hadde fra før.   

Kilde: ”Torvastad 1837 – 1937 Minneskrift”, Dreyers forlag 1937