Mandag 8. August 2022 - 05:50  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Formann

1. vald leiar; 2. leiar av arbeidslag; 3. (hennar) førre ektemann

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Skjølingstad

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 136_1_101
Skrevet av John Karsten Vedø - 29.10.2009

Skjølingstad er ein mykje kupert gard med mange lune smådalar der åker og eng låg i teigblanding fram til utskiftninga i 1896. Mot sør grensar garden til Sæbø og Grønningen, mot nord til Dale, og mot øst til Håland.  

 

Før 1838: Matr. nr. 12. skyld 3 pund korn.
1838-1851: Matr. nr. 39, løpenr. 159-163. Skyld 10 dalar 2 ort 15 skilling
1851-1886: Matr. nr. 11, løpe nr. 61-67. Skyld 10 dalar 2 ort 15 skilling.
1
886-1965: Gardsnr. 11, skyld 12 mark 81 øre.

1965- : Gardsnr. 136, skyld 12 mark 81 øre.  

 

Etter Oluf Rygh kjem dette gardsnamnet frå eit personnamn, Skjoldulf, som vart brukt i vikingtida og tidlegare. Namnet skulle etter dette tyda «garden til Skjoldulf». Skjølingstadnamnet er truleg frå vikingtida. Folk seier til vanleg «Sjølingsta». Skrivemåten har vore så ymse, «Skylestad» i 1519, «Skenleste» og «Skilnestad» i 1521, «Skiøllingstadt» i 1563 og 1567, «Skyllingstad» i 1606, «Schyllingstad» i 1723 osb.

Fellestunet for alle bruka låg kring 100 m vest for hovudvegen og på nordsida av den vegen som går vestover gjennom garden. Bnr. 2, 3 og 6 har ikkje flytta husa sine mange metrane frå gamletunet.
 


Kilde:    Birger Kjetland og Arnvid Lillehammer: Bygdebok for Karmøy, Torvastad. Utgitt av Bygdebokutvalget i Karmøy 1979