Mandag 8. August 2022 - 06:25  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Laup

Mål for smør, brukt om skyld på jord. 1 løp smør = 17,93 kg.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 3_4 Gamle dokumenter >> Skjøte og skylddelingsforretning 1919 – Fredheim/Lindheim
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Skjøte og skylddelingsforretning 1919 – Fredheim/Lindheim

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_407
Skrevet av Aadne Utvik - 29.09.2009

Siden 1911 er Tormod Lindøe fortsatt den som står for kjøp og salg på Lindheim-området. Dokumentet består av to deler, et skjøte og en skylddelingsforretning. En utskilt eiendom får navnet Lindheim II.


Med henvisning til #85_3_406 viser det seg at eierforholdene omkring Lindheim er blitt svært innfløkte i årene fram til 1919.

Den første delen av dette dokumentet er et skjøte, der firmaet a/s Avance Canning Co. den 9. oktober 1919 selger Fredheim bnr 27 og Lindheim bnr 24 til Tormod Lindøe (f.1885) for kr.11.000. Det er også han som representerer firmaet.

Den andre delen viser til skylddelingsforretning på Utvik 10. september. Tormod Lindøe har solgt en parsell av Fredheim bnr 27 til Kristiansunds Havfiskeselskap. Parsellen fikk navnet Lindheim II. (Det er oppgitt to ulike datoer i dokumentet, og det er mulig at 10. september er feilskrift for 10. oktober.)


Om skjøtet

Det går fram av teksten at a/s Avance Canning Co. eier Fredheim og Lindheim. Det gir mening til følgende formulering i #85_3_405: ”Slik det her står tyder det på at eierne av hermetikkfabrikken også eide Lindheim, men dette kan foreløpig ikke bekreftes av andre dokumenter.”

Dette skjøtet gir bekreftelsen, selv om kjøpekontrakt ikke er kjent. I tillegg har altså firmaet en tid også vært eier av Fredheim. Tormod Lindøe er trolig medeier i Avance #85_3_406. Situasjonen den 9. oktober 1919 er at han igjen blir eier av Lindheim og Fredheim, mens hermetikkfabrikken på Lindborg er eid av Vidar i Kopervik.


Lindheim II

En parsell ble skilt fra Fredheim og fikk navnet Lindheim II. Beskrivelse av grenseoppgangen begynner i syd til grensa ved Lindheim, ”i det X ved veien som danner grænsen mellem Fredheim og Lindheim …”. Det vises også til en ”graastensmur, som er opført i grænsen mot Aadne Utviks eiendom.” Slike kjennetegn i terrenget er selvfølgelig for lengst forsvunnet.

De mål som er oppgitt viser en parsell med mål 32,70 - 8,90 - 34,60 - 11,00 m. Disse målene kan passe til det lille arealet som er merket med bnr 38 på kartet #85_3_409. Det er tidligere gjort en antagelse ”… at Fredheim opprinnelig har hatt et større areal mot øst…” #85_3_405.

Når Tormod Lindøe er oppført i dette dokumentet blir han benevnt som skipsreder og har Haugesund som adresse. Dette er personalia som vil bli drøftet i en egen artikkel om Lindøe-familien fra Våge. Der hadde hans far Erik Mikal Lindøe (f.1851) drevet gardsbruk på slutten av 1800-tallet #84_3_301.


Kopien er forminsket til 90%, men kan forstørres kraftig på skjermen
Dokumentet

Kopien er fra Grunnboka på ’Karmsunds sorenskriverembede’ side 798 og 799. Tinglyst på ”Høstting for Avaldsnes tinglag” den 14 oktober 1919”. Begrepet grunnbok er omtalt i #85_3_404.

Kopien er forminsket til 90%, men kan forstørres kraftig på skjermen[/btekst][/bilde]Kopien er forminsket til 90 %. Skjøtet og skylddelingsforretningen er tatt vare på av nåværende eier av Lindheim, Einar Magne Utvik.