Torsdag 18. August 2022 - 12:20  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Sakfall

Bøter til Kongen eller styresmaktane.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Skjølingstad >> 8_3 Fornalderfunn >> Fornminnefunn på Skjølingstad
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Fornminnefunn på Skjølingstad

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 136_8_301
Skrevet av John Karsten Vedø - 26.04.2009

Ved Historisk museum, Universitetet i Bergen, er det registrert flere fornminnefunn fra Skjølingstad. Det er funnet en helle (flat stein) av kloritskifer, 74 cm lang og 38 cm bred. Hellens ene side har ornamenter med et system av innhuggede linjer. Det er også funnet halvdelen av en skafthulløks av grågrønn bergart.

 

Hellen ble funnet i en mulig gravhaug på Skjølingstad. Haugen heter Havarhaugen.

Det var Fridtjof Øvrebø som fikk tak i hella, og som ga den til museet i Bergen. Dette var i 1907, og i museets tilvekstprotokoll står det at haugen var nesten 20 meter i diameter, og at den lå på en «temmelig høi, steil bakketop midt inne i gaarden». Hella lå helt skjult under torven og dekket over «en urne og brændte ben, hvorav intet blev bevaret».

Slike gravheller har vært deler av hellekister til skjelettbegravelser fra bronsealderen, og de har stått kantstilt med figurene inn mot kammeret. Svært ofte er det nettopp slike geometriske figurer og mønstre som er motiv på gravhellene.

Skafthulløksen ble funnet i ca. 1963 av Bjarne Blom Kalstø. Den ble funnet under pløying 20-30 meter nord for låven på bruk nr. 4. Det er her en slett dal som går inn i landet fra sjøen. Skafthulløksen er fra steinalderen.

Arkeologisk museum i Stavanger v/Lajla Resi gjorde den 16.07.1965 en nedtegnelse over disse funnene. Her står det at Havarhaugen ligger på bruk nr. 4, 60 meter sør for våningshuset på gården. På den høye knausen øst for hovedveien skal det ifølge kjøpmann Knut A. Skjølingstad ha ligget en røys. Flere kjenner til at det her en gang ble funnet en urne. Eier i 1965 var Bjarne Blom Kalstø.