Torsdag 18. August 2022 - 11:52  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Bruksnummer

Nummer på eit bruk innan ein matrikkelgard.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

”Fabrikken”

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_6_412
Skrevet av Aadne Utvik - 23.04.2009

En hermetikkfabrikk skal ha blitt bygget i 1912. Foredling av fisk eller kjøtt har siden vært produsert, nesten sammenhengende, i 90 år. Det er haugesundere som har vært eiere og som har stått for industriutviklingen. Bedriftene har hatt ulike navn, så stedet ble gjerne husket som ”Fabrikken”. Det var også stedet for den første husbrannen i manns minne på Utvik.


I heftet Avaldsnes. Skrift til kommunejubileet 1837-1937 kan vi lese dette:

”Fabrikken vart bygd i 1912 av eit konsortium, Mikal Lindøe, Ådne Utvik d.e. og Jacob Ringen. Halve bygget var trebygg, medan lager, maskinhus og røykeri var mur.

I 1914 vart eigedomen seld til Kristiansund Havfiskeselskap, og seinare vart han seld attende til Å. Utvik i tvo åtskilde eigedomar. Fabrikken vart dreven eit par år og stogga so. Deretter vart det filial for Idsøe, hermetikkfabrikken Vidar, Koparvik. Stogge nokre år etter i 3 år.”

Opplysningene er trolig skrevet ned av Heming R. Skre. Ingen har kjent til navnet på den første fabrikken. Men så gjorde bonden Peder Jakob Kalstø en oppdagelse …


Hermetikkboksetiketten

På Lande drev Jakob Kalstø (f.1937) oppussing av det gamle gardshuset. Et værelse hadde vært jenterommet til hans mor Gunhild (f.1905). Det ble revet av flere lag med tapet. Under et av de eldste lagene var det klistret opp etiketter med fine bilder.
Etikett på en tapetrest fra jenterom på Lande.
Merk produksjonsstedet AVALDSNES
Det var slike som hadde vært på sardinbokser, og som var populære samle- og bytteobjekter for barn. I Stavanger blir de kalt ”iddiser”.

Jakob husket etiketter fra hermetikkfabrikken Western Packing. Der hadde adressen under firmanavnet vært Haugesund. På et par av etikettene til hans mor sto å lese merkenavnet ACHILLES og et fint bilde med en klassisk gresk figur. Det merkeligste var likevel at adressen på etiketten var AVALDSNES !

Fabrikkens navn var AVANCE CANNING CO A/S – et navn som altså hadde vært borte fra folks minne i Avaldsnes. Var dette firmanavnet til ”konsortiet” fra 1912?

Mer kunnskap om historien til hermetikkfabrikker kan hentes fra industrimiljøet i Kopervik.

 

 

Hermetikkindustrien i Kopervik

I Kopervik kom den første fabrikken i gang så tidlig som i 1906/07. Navnet var Kopervik Hermetikkfabrikk. Men bare 3 år seinere byttet den til navnet Viking Canning Company. Folk i Kopervik kjente fabrikken best under navnet Alliance Canners Ltd, som var navnet fra 1920.

I oktober 1907 dukket navnet agent Idsøe opp. Han var en av de initiativtakerne som kjøpte tomt i Skipperviken for å starte hermetikkfabrikk. Firmaet het Vidar Sardine CO A/S. Så seint som i 1966 var Vidar den ene av to gjenværende hermetikkfabrikker i byen.

I løpet av årene fram til 2. verdenskrig (1940-45) fikk Kopervik enda 4 fabrikker. Men etter krigen ble det økonomiske nedgangstider og også hermetikkindustrien opplevde en sterk tilbakegang. I 1950-årene var det bare 3 fabrikker tilbake i Kopervik.

I de periodene hermetikkfabrikkene gikk for fullt, ga de arbeid til opptil 800 personer i Kopervik og omland. I tillegg til mange kvinner fikk også barn arbeid på fabrikkene. Den viktigste råvaren var sardin, og det betydde at arbeidet var svært sesongbetont og arbeiderne måtte kunne tilkalles på kort varsel.

Andre kjente fabrikknavn i Kopervik var A/S Westcanners. Den ble overtatt av Stavanger Preserving, som fabrikk nr. 6. Den var en av de to som fremdeles eksisterte i 1960-årene. Atlantic Canning Co lå i Havnegata 2. Tidlig i 1920-årene skiftet den til navnet A/S South Norway Sardine Co.

Alle navneskiftene forteller om ulike eiere. Fabrikkene kom ofte på utenbys hender. De ble mer oppfattet som filialer – og behandlet deretter. Det var særlig Stavanger som vokste på grunn av hermetikkindustrien, og den kom som redning etter noen tunge økonomiske år.

Kilde: Marit Karin Alsvik og Jan Alsvik: Kopervik og Stangeland. Gamle glimt. Bind 1. (Hafrsfjord Forlag 2000.)


Om den første fabrikkdriften

Det første fabrikknavnet vi kjenner til fra Utvik er altså AVANCE CANNING. Fabrikken kan ha vært drevet av de første eierne til begynnelsen av 1. verdenskrig (1914). Hvem som drev fabrikken videre i verdenskrigen vet vi ikke, men det merkes at gründeren Mikal Lindøe faller ut av næringsutviklingen på området Lindheim #85_5_111.

Utsnitt av foto fra 1920-22. Merk firmanavnet VIDAR FILIAL.
(Gutten i åkeren er Arne Utvik f.1909.)
  Utsnitt av et foto fra tida 1920-22 viser de to første store bygningene på stedet. Vi ser at hermetikkfabrikken ligger ved siden av et treetasjers trebygg i nord, som etter 1923 ble det første lageret for en trelastforretning #85_6_401.

I brystet mot vest på fabrikkbygningen kan vi lese VIDAR FILIAL. Dette navnet finner vi igjen i Kopervik-historien. Det tyder på at omkring 1920 kan eierskap og produksjonen på Utvik ha blitt overtatt av hermetikkfabrikken i Kopervik. Det kan være ”agent Idsøe” som har vært investoren. I perioden 1921-22 har fabrikken så fått navnet Western Packing, et navn som skulle feste seg på stedet i mange år.


Western Packing

Årene etter verdenskrigen må ha vært vanskelige for hermetikkindustrien.

I perioden fra 1920-årene til 1950-årene er det H. Chr. Buch med familie fra Haugesund som kom til å prege produksjonen av hermetikk på Utvik. Firmanavnene til eierne i den perioden varierer noe i kildene. I 1921 skal fabrikken på Utvik ha blitt kjøpt av et firma med navnet Western Packing & Export Co. A/S.

Etikett, eller iddis, fra en av de mange sardinboksene,
som kan være produsert i fabrikken på Utvik.
Iddissamler: Frode Vikshåland.
Siden dukker det opp firmanavn som Stavanger Preserving og Haugesund Preserving #85_6_413. Kanskje hermetikkfabrikken på Utvik alltid har fungert som filial under bybedrifter. (Det er forståelig at med så vanskelige navn som ”packing” ”exportco”og ”preserving” var det lettere å si ”Fabrikken”.)

I 1956 ble den gamle fabrikkbygningen sterkt skadet av brann. Selv om fabrikken ble bygget opp igjen, kom produksjonen av brisling aldri skikkelig i gang igjen. Tida var vel ute for ”norwegian sardines in finest tomato sauce”, som det står på den gamle etiketten til Avance.

 

TOMA og ABR

I de siste tiår er firmanavn blitt laget på nye måter, i kortform og lettere å huske. Fra 1960-årene ble det navneskiltet TOMA som gjorde fabrikkbygningen kjent. Det var Torvald Johan Kyvik og Magne Svinelid fra Haugesund som satset på produksjon av kjøttvarer #85_6_416. Firmanavnet er satt sammen av de første bokstavene i eiernes fornavn.

Fra 1990-årene har stiftelsen Karmsund ABR-senter hatt eiendommen. Navnet ABR står for ”arbeids- og botrening og rehabilitering”. Klientene er tidligere rusmisbrukere. Stiftelsen leier også deler av den tidligere trelastforretningen. Etter snart hundre år er aktivitetene blitt mangeartede med base i den gamle ”Fabrikken”, men nå mer rettet mot sosialiserende aktiviteter enn til fisk og kjøtt.