Fredag 19. August 2022 - 06:42  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Bryllupsgjerd

Kostnad ved å halda bryllaup.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 1_4 Før og nå >> Avaldsnes sentrum
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Avaldsnes sentrum

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_1_402
Skrevet av Aadne Utvik - 30.03.2009

Fra 1960-årene ble det tydelig at området på østsiden av Rv 47 på Utvik ville få en sterkere sentrumsfunksjon. Det tidligere veikrysset ble flyttet litt lenger sør. Veier førte, som tidligere, mot vest til Visnes og mot øst til Avaldsnes kirke. Med ”Hetlandsfeltet” økte folketallet betydelig. De store endringene i kulturlandskapet gjennom 65 år blir gjort synlig gjennom beskrivelser av to fotografier.Det finnes et viktig svart/hvit-bilde av ukjent fotograf. Det faste punktet i landskapet er den kamuflerte kirken i bakgrunnen. Det betyr at bildet er blitt tatt enten i 1944 eller i første halvår 1945.

Samme perspektiv på kulturlandskapet i 2009
Bebyggelse på Tunge
ved Rv 47 omkring 1945
På fargefotoet er kirketårnet synlig i bakgrunnen, men nå mindre dominerende i forhold til den store bygningsmassen ved Rv 47.For 65 år siden

Til høyre ser vi Karmel bedehus #85_5_306. (Da riksveien ble utvidet måtte huset rives og et nytt Karmel ble reist i 1978, midtveis til kirken.)

En telefonkiosk ved riksveien forteller om at Haugesund Telefonselskap var begynt å bygge ut et telefonnett på Nord-Karmøy.

Gardsbruket Tunge bnr 7 tilhørte Torger Sørbø (f.1890). Det var i det gamle gardshuset at Kristen Tunge bodde #85_5_203. Ola Utvik (f.1888) har fortalt at huset opprinnelig sto i ”Båratunet” #85_3_303, og at det var farens farbror, Kristen Hans-Knutsen (f.1831), som flyttet huset til Tunge. En mindre bygning i tunet ble kalt Eldhuset.

Til høyre for gardshuset skimtes Kommunehuset, oppført i 1858. Det ligger på matrikkelgarden Avaldsnes sin grunn #86_5_303. Nest etter kirken var dette den mest representative bygningen i Avaldsnes kommune i hundre år.

 

Bolighus

Langs kirkeveien ser vi 4 bolighus på svart/hvitt-fotografiet.

I det første huset fra venstre bodde Jens og Anna Serine Clausen, bnr 15 ”Solborg”. Det var farfar til Jens som i 1830-årene kom til Utvik som bøkker #85_5_305. Kort tid etter krigens slutt hadde Jens Clausen lastebil, noe som mange skolelever husker godt. Hele klassen kunne sitte på åpen lasteplan på skoleturer, noe ingen reagerte på som farlig den gang. Biltrafikken gikk ikke særlig fort, og bilene var få.

I det neste huset var det butikk #85_6_301, drevet av Hanna Jensen (bnr 47 ”Nyheim”). Ektemannen Olaf Jensen var kjent skipper på rutebåten M/K Røgvær #85_6_501.

Det tredje huset (bnr 41 eide) bonden Torger Sørbø. Der bodde gamle Helena. Hun het ”egentlig” Mette Elene (f.1865) og var enke etter Kristen Tunge (se ovenfor).

Det fjerde og siste bolighuset er bnr 18 ”Heimro”. Der bodde Olav og Ingeborg Eide. O. J. Eide (f.1863) var kjent som lærer helt fra den gang det var skole i Visnes #79_7_121. Han var også kjent som klokker eller ”kirkesanger” #86_5_201.Sentrum i 2009

På fargefoto fra mars 2009 er det tatt med mer av området mot nord (til venstre for loddrett markeringslinje, klikk forstørrelse).

Vi begynner helt til høyre og legger merke til en langstrakt hvit bygning. Det er REMA, den tredje og nyeste av de store dagligvarekjedene i sentrum. Bak noen grantrær er et bolighus, som tidligere også var møbelforretning (nå lokale for veterinær).

Gardsbruket Tunge bnr 7 har fått nytt våningshus, oppført i mur 1953. Løa og eldhuset står ennå, men skjules av graner.

Den gamle kirkeveien har fått navnet Kong Augvalds veg. Ved Rv 47 er det rundkjøring og vi skimter 3 bauta-lignende steiner i midtrabatten.

Bolighusene ”Nyheim” til Jensen og ”Heimro” til Eide er stort sett uendret, mens ”Helenahuset” har fått ny fasade.

Nybyggene til venstre er boliger, men det store huset med valmet, rødt tak skiller seg ut. Det har leiligheter i 2. etasje, men i 1. etasjen er KIWI (med post i butikk).

Den eldste dagligvarekjeden i sentrum er COOP (Prix) og holder til i et butikk-kompleks litt lenger mot nord. Bygningen ser vi ikke på bildet. Den inneholder mange butikker og kontorer, og kalles nå Augvaldsgaarden. (Den opprinnelig bygningen ble oppført av Knut Haavik.)

Bak Augvaldsgaarden ligger en løebygning, som vi ser taket på. Den ble reist kort tid etter krigen, men var i bruk bare få år.

På et informasjonsskilt bak KIWI kan vi lese at mange type mindre butikker og ulike fagfolk har kontorer i Avaldsnes sentrum pr. mars 2009: Blomsterbutikk, butikk for garn og parfyme, fotolab, mek. verksted, reisebyrå, frisør, tannlege, lege, hud- og fotterapeut, fysioterapeut, regnskapskontor, revisor, byggefirma og bank.Endringer i næringsstruktur

Da det eldste bildet ble tatt omkring 1945 var det 5 gardsbruk på Utvik. Alle hadde melkeproduksjon og andre dyr som hest, gris, sau og høns i tillegg. På det gamle fotografiet legger vi merke til kyr på beite.

På 2 generasjoner har det skjedd store endringer for næringslivet på Utvik. Det blir ikke lenger drevet aktivt jordbruk på bnr 7 (Tunge) eller på bnr 1 og bnr 2. De siste dyrene på nr. 50 (Vestbø) ble solgt 23. mars 2009. Den eneste som ennå har kyr på båsen er en pakter på bnr 5 (Kiellandsbruket) #85_3_302. Tendensen er i tråd med utviklingen ellers på Karmøy (og Norge) – de små gardsbrukene slutter av med dyrehold og varehandelen øker sterkt.

Men markene er ennå grønne på matrikkegarden Utvik. Det er for det meste bønder på Skeie som driver grasproduksjon eller har dyr på beite. Utvik er blitt et sted med tjenesteyting #85_1_401, et aktivt handelssenter og et tettsted med bolighus og også boligblokker #85_5_305.