Søndag 14. August 2022 - 10:56  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Jorddrott

Jordeigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 3_4 Gamle dokumenter >> Salgskontrakt ved husbygging
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Salgskontrakt ved husbygging

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_402
Skrevet av Aadne Utvik - 02.03.2009

De harde trettiåra” er et uttrykk som beskriver den økonomiske situasjonen i landet vårt i første del av 1930-årene. Hos firma A. Utvik A/S er det funnet en salgskontrakt og et anbud som gjelder husbygging.

 


Firma startet med salg av trelast i 1923, men ble gjort om til aksjeselskap, da eieren Aadne Utvik ble anmeldt for ulovlig salg av spiker #85_6_401.

 

Kontrakt

Salgskontrakten er datert 29. desember 1933. Teksten forteller både om hvordan materialvalget var på den tid, men også om gjeldende vilkår når det gjelder betaling og utførelse.

Våningshuset skal bygges:

12 alen x 13 alen uten kvist. Det skal underkleest i kjelder 1. og 2. etage. Det skal vere et lite oplett på baksiden som passer til kykken. Det innredes i kykken i begge etager.

Av dører skal vere: 1. gatedør, 1. dobbel, 9. andre dører.

Av vinduer ” ” 4/3 fak, 4/2 fak, 2/skråglaser, 1. glas til oplett.

I kjelderen skal vere, 3/3 fak vindu, 1. dør og material til kjeldertrapp.

Det skal paneles under trapp og innsettes 1. borddør. (1.etg.)

” ” ” med 1” pl. til gang og 1. ” (2. ” )

Taket skal tekkes med prima Vosseskifer.

Loddpipe og bleier medfølger ikke og materialerne skal hentes på A. Utviks lager.

Huset skal opføres ferdig på byggeplassen for hvilket skal betales således: ½ kr. 1650,00 når taket er reist, resten når huset overleverest.

Ettersom Boligbanken mener.

Huset skal bygges våren 1934, men ikke senere enn sisst i april.

Huset skal bygges av Ø. Lande og Johan Hauge. Disse skal betales av Utvik etter nærmere avtale.

Man følger fortrinnsvis den av . . . . . . . . . . vedlagte materiallist.

Huset opførest av 1. sort material.


Anbud

Et eksempel på anbud er datert 31.2.1939.

Vi sender Dem herved vårt forlangende for et våningshus 10 x 12 alen utv. mål, med skifertak og loddpipe, underkledd i to etager.

 

Grunnmur m/ arb.

kr

450,-

Huset opsett m/ kledn.utvendig

3565,-

Arbeide med opsett

500,-

- ” - ” klædn.

”_

150,-


kr

4665,-


Ærbødigst