Søndag 14. August 2022 - 17:53  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skøyte

Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 6_4 Industri og håndverk >> Trelastforretningen
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Trelastforretningen

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_6_401
Skrevet av Aadne Utvik - 24.02.2009

Omkring første verdenskrig (1914-18) ble det reist to store næringsbygg ved stranda til bnr 1. På den ene tomta mot sør vokste det fram et industribygg, som de første år var hermetikkfabrikk. På området mot nord kom et 3-etasjes sjøhus. Det ble kjernen i firma A Utvik A/S.

 


De aller første husene i manns minne på ”Uvikstrand” var to tradisjonelle sjøhus #85_5_305 (De første hus på ”Uvikstrand”).

Den store utbyggingen begynte med en liten hermetikkfabrikk, som skal få sin egen historie #85_6_412 (”Fabrikken”).

Mot nord begynte familien Lindøe med trelasthandel og reiste det store sjøhuset, kalt ”Mjølhuset”. Derfor heter tomteområdet Lindheim. Det var her byggefirma A.Utvik A/S vokste fram.Det begynte i 1923

Trelastforretningen og "Fabrikken" midt på bildet ca. 1950
Det var vanskelig tider etter 1. verdenskrig (1914-18) med mange konkurser. Det store sjøhuset ble budt ut til salg og bonden Aadne Utvik (f.1884) slo til. Skjøtet er datert 1. august 1923 og prisen kr. 12.000. Han hadde hatt sin andre jobbtur over til USA (1914-16) og hadde kanskje lagt seg opp noen kontanter, bl.a. ved gruvearbeid i Montana.

Aadne Utvik hadde en tid vært formann og kasserer for Avaldsnes Landbruksforening. Arbeidsoppgavene hans var å ta opp bestillinger og fordele gjødning, kraftfôr og andre varer til jordbruket. Varene ble tatt inn på Dalen hos ”han Sivert” #85_5_102 (Butikken). Dette var en tungvint ordning, men nå ble det eget hus til jordbruksvarene.

Varer ble fraktet i båt, og det var nødvendig å bygge bedre kai. Den ble omlag 50 m og var holdt for den beste kaien i vid omkrets. Olavskirken ble restaurert på den tida, og Aadne kjøpte kirkedørene. De ble satt inn i sjøhusets andre etasje mot nord. Der er dørene ennå.


Utvidet handel og dårlige tider

I tillegg til varer for bøndene tok Aadne Utvik inn materialer for husbygging, i første omgang det som ble kalt ”fjordabord”, plank og staur. Lagerkapasiteten ble utvidet i 1927 med lagerbygg mot vest og et par år seinere et lagerbygg for trelast mot nord (”Noralageret”).

Men det var dårlige tider for bøndene. I 1928-29 gikk Staten inn med offentlig gjeldsanering. Det betydde at bønder fikk hjelp til gjelda, slik at den ble ettergitt. Alternativet ville være at mange bønder hadde måttet gå fra gardene sine.

Den som drev handel med bønder tapte mye penger. Det var imidlertid fritt å handle med trelast, så det kunne være en god ”attåtnæring”. Men det ble lite husbygging i 1920-årene. De som bygde hus var uheldige, for prisene var 2-3 ganger høyere enn det de ble noen år seinere.

Men bonden Aadne Utvik sto på. Byggevarene ble kjørt ut med Blakken, hesten på garden. Hele familien var med i arbeidet på ”Lageret” og på kaien. Maissekker veide 100 kg og skulle legges i to høyder. Det var svært tungt arbeid for de unge på garden. Og konkurransen med andre trelastforretningen var svært hard, så det kostet mye innsats å få solgt et hus.

Sjefen sjøl var mye med i offentlig styre og stell ved siden av gardsdrift og handel, bl.a. som ordfører fra 1929. Dermed fikk eldste sønnen Arne (f.1909) et ekstra ansvar med å avlaste faren.


Trelasthandleren blir anmeldt

I tillegg til trelast ble det også solgt spiker fra forretningen. En handelsmann i nærheten solgte selv spiker og likte ikke konkurransen. Han anmeldte Aadne Utvik for å selge ulovlig vare. Saken var at trelasthandleren hadde ikke handelsbrev – det var bare selve trelastvarene som man kunne selge fritt.

Men Aadne Utvik visste råd: Han dannet et aksjeselskap med en ”lovlig” person som styreleder.

Det finnes en forhandlingsprotokoll som viser at den 23. juli 1930 ble det holdt konstituerende generalforsamling på Utvik. Firma A. Utvik A/S ble stiftet. Formålet var å drive handel. Det ble utstedt 3 aksjer à kr.1.000, som ble fullt innbetalt av Aadne Utvik, Haakon Øfstegaard og Harald Utvik. Haakon Øfstegaard ble den første disponenten.

Dette ble et ”familieforetagende”. Harald var Aadnes bror (og siden kjent som interessert formidler av lokalhistorie #85_8_203). Haakon var gift med Aadnes søster Aasta Olava. Ved Avaldsnes lensmannskontor finnes kvittering som viser at Haakon Øfstegaard hadde innløst handelsbrev og betalt kr.40,00. Nå kunne trelastforretningen også selge spiker…


Et dramatisk skifte

Det nye våningshuset som Aadne Utvik bygde på gardsbruket sitt i 1930, i høyden vest for riksveien, fikk en størrelse og form som var uvanlig på landsbygda. Kanskje trelasthandleren ønsket å bruke bygget som reklame for kvalitet?

Så ble forretningsmannen og bonden plutselig syk #85_3_310 (Det nye tunet på bnr 1). Han døde 1. juledag 1932 og eldste sønn Arne Utvik måtte overta drift, både av forretningen og garden. Han var da bare 22 år gammel.

Det var i den mest travle tida på våren. Mange bønder skulle hente gjødning, og hestekjerrene kunne stå i kø helt opp til riksveien. Arne Utvik hadde ikke handelsbrev. Ved siden av alle arbeidsoppgavene måtte han derfor reise til Haugesund om kvelden og skaffe seg nødvendig utdanning for å kunne drive lovlig.

Forhandlingsprotokollen fra ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 1934 viser at Arne Utvik ble firmaets enebestyrer. Han hadde kjøpt Haakon Øfstegaards aksje og hans søster Aasta Cecilie Haavik #85_3_410 (nr.7) hadde overtatt aksjen til sin farbror Harald Utvik. Enken Cecilie Utvik var også med på det viktige møtet, da hun satt i uskiftet bo og hadde arvet sin ektefelles aksje. Dermed var alle formaliteter i orden.


Endrede tider

Fra 1933 finnes en salgskontrakt og et anbud for bygging av hus #85_3_402 (Salgskontrakt ved husbygging). Beskrivelsen gir atskillig informasjon om materialvalg og avtaler på den tida.

Konkurransen var hard, og firma måtte legge ned mye arbeid for å få selge materialer til et hus eller en driftsbygning. Fra 1935 bedret økonomien seg noe, både for landet og for befolkningen. Regnskapene viste et overskudd hos firma i 1935 på kr. 1124,78.

I 1936 kom omsetningsavgiften på 1%. Den kunne skapte problemer i oppstarten og Arne Utvik kunne fortelle om en dramatisk hendelse, der han ble bøtelagt #85_6_414 (Omsetningsavgift til besvær).

Det ble behov for å utvide personalet, og 1. april 1937 begynt Lovise Trondsen Østhus som ”kontordame”. Hun ble en stabil faktor i forretningen til hun gikk av med pensjon i 1983. Hun skaffet seg et svært godt kjennskap til kundene og ble det kjente ”ansiktet utad”.To fotografier forteller om utvikling

Et flyfoto fra omkring 1950 viser handels- og industriområdet midt på bildet.

Den eldste og den nyeste bygningen i 1960-årene
Til venstre ligger det gamle sjøhuset omtalt under #85_5_305 (De eldste hus på ”Uvikstrand”).

Murbygningen het på det tidspunktet Western Packing og er omtalt under #85_6_412 (”Fabrikken”).

De andre bygningene er det gamle ”Mjøllageret” på 3 etasjer. ”Noralageret” mot høyre var for trelast. Der var det også elektrisk sag fra før krigen.

Mellom disse to bygningene var det nyeste bygget plassert, kalt ”Midthuset”. Der hadde moderne sag og høvelmaskin fått plass.

Et foto tatt fra riksveien i vest viser den eldste bygningen og den nyeste, som ble kjent som ”Kontoret”. I 1. etasjen var plass til varehandel og kontorene var innredet i 2. etasjen.

På vestveggen på det gamle ”Mjøllageret” mot riksveien forteller teksten om et allsidig vareutvalg og om et etablert firma.

 

FELLESKJØPETS LAGER

KRAFTFOR GJØDNING FRØ MASKINER

A. UTVIK

TRELAST BYGGEARTIKLER SAGBRUK


Den daglige drift

Før krigen var arbeidstida på ”Lageret” fra kl.8 om morgenen til kl.20 om kvelden – også lørdager. Noen ganger ble det stengt midt på dagen, da personalet gikk heim til middag. Men ble det sett en hest og kjerre på vei ned til ”Sjøen”, så var det full fart på sykkelen nedover brekka for å ekspedere varer.

Firma kjøpte en lastebil av Rogaland Felleskjøp i 1933, men byttet den tre år etterpå med en Chevrolet. Prisen var 6.200 kroner. En del mindre varer ble fraktet med rutebåtene ”Røgvær” og ”Torvestad”. Siden kom fraktebåten ”Solstrålen” i konkurranse med ”Rapid”.

Da andre verdenskrig brøt ut 9. april 1940 ble alt forandret, også for de som drev handel. Forretningsmannen Arne Utvik fikk mange nye utfordringer #85_7_403 (Forretningsmann under krigen).

Forretningsdrift i etterkrigstid bød også på spesielle utfordringer, både for byggevirksomhet og for varer og salg til bøndene #85_6_302 (Forretningsdrift i etterkrigstid).

I 1947 delte brødrene Arne og Augvald Utvik eiendommene, slik at trelastforretningen ble felleseie, mens Arne overtok gardsbruket (bnr 1) og Augvald salteriet på Mortanes #85_6_404 (Jodden). To år etterpå ble det gjort en ny endring, slik at Arne Utvik overtok firma, og Augvald Utvik gardsbruket og salteriet.

Men så ble Augvald syk, et resultat av helseskader etter oppholdt i konsentrasjonsleir i Tyskland. Augvald Utvik døde 1. januar 1952. Arne Utvik overtok til slutt alle eiendommene etter et arveoppgjør. Men så ble Arne Utvik også syk og måtte gjennom en lungeoperasjon. Også for ham var årsaken skader etter opphold i tysk konsentrasjonsleir #85_5_401 (Bilde fra fangeleir).

Men firma var blitt en solid forretning og ble drevet videre ved hjelp av et dyktig personale. På ekstraordinær generalforsamling 2. januar 1958 ble aksjekapitalen forhøyet fra kr.3.000 til kr.50.000. Det ble utstedt 47 nye aksjebrev à kr.1.000, som fortsatt ble beholdt av Arne Utvik som enebestyrer. Sønnene Aadne og Kristian underskrev forhandlingsprotokollen.


Trelastfirma blir byggefirma

En stund etter krigen endret Avaldsnes Landbruksforening navnet til Karmsund Kjøpelag. Dette forteller at handelen med bøndene i distriktet var blitt betydelig utvidet.

Men i 1974 vedtok Rogaland Felleskjøp at Skåre Kjøpelag skulle overta all omsetning av Felleskjøpets varer. Endring i vareutvalget passet for så vidt bra med den sterke veksten i firmaets virksomhet innen byggesektoren. Firma trengte mer plass til byggevarer. Et stort lagerbygg ble derfor reist der hvor ”Midthuset” hadde stått. Gjennom 1960-årene gjorde A. Utvik A/S de første viktige strategiske valg og satset på en modernisering ved salg av bolighus #85_6_405 (Ferdighus).

Firma har vært kjent for å ha hatt et stabilt personale. Etter siste verdenskrig kan vi merke oss noen navn.

  • Arnfinn Røkke begynte 28. januar 1948 som sjåfør og sluttet på dagen 40 år etterpå.

  • Aadne Haavik begynte 1. mai 1948 som lagerarbeider og overtok seinere som lagerformann.

  • Leif Nordnes begynte 1. juni 1952 og Edvard Kristoffersen begynte 1. mars 1955 som ekspeditører.

  • Disse 4, sammen med Lovise Østhus, mottok i 1973 gullur for lang og tro tjeneste.

Kristoffer Lande var utdannet snekker. Han begynte straks etter krigen og ble den første lagerformann. Han var gjerne den første som møtte kundene på ”Lageret” og ordnet med leveranser. Han sluttet etter 1970.

Arnfinn Røkke (1988) og Aadne Haavik (1989) har også mottatt medalje fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel for lang og tro tjeneste.

I et intervju i Haugesund Avis i 1982 uttalte den 72-år gamle Arne Utvik: ”Jeg har alltid sagt til sønnene mine. Fall ikke for fristelsen til å satse for høyt. Ha alltid tampen i land. Da kan dere hale inn og gi slakk etter hvert.” Han døde 19. mars 1988.

Sønnene var Kristian Hausken Utvik (f.1938) og Einar Magne Utvik (f.1942) som hadde overtatt ledelsen av firmaet i fellesskap.