Mandag 8. August 2022 - 07:20  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Tønner

Måleeining for t.d. poteter og smør.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Grønningen >> 3_1 De eldste minner etter mennesker >> Dei første namngjevne bønder på garden
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Dei første namngjevne bønder på garden

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 134_3_101
Skrevet av John Karsten Vedø - 21.12.2008

I dei eldste skattelistene me kjenner frå 1519 og 1521, er det nemnt to brukarar på Grøningje, Ivar og Haldor. Det kan ha vore far og son som begge skatta av garden, eller to grannar som hadde to ulike bruk.

 

 

I 1563 heitte brukarane Endre og Svein. Dei betalte 1 daler kvar i leiglendingskatt. Leidangen for heile garden var i 1567 1 hud, 4 kalveskinn og 8 album. Ikring 1617-1618 budde det ein skreddar her. Han heitte Johan. I 1617 vart han idømt 1 dalar i bot for eit munnslag han gav Abraham Stongo.

 

 

Tradisjonen seier at i gamal tid var det ein mann som åtte både Torvastad, Grøningje og Sæbø. Eigaren budde på Torvastad og let ein av sønene få Grøningje til bustad og bruk, med Sæbø til utemark. Faren sjølv hadde Torvastadgarden og heldt att alle holmane for sitt eige bruk. Såleis kom desse under Torvastadgardane, seier segna. (Etter Torvald Grønningen, 1900 - 1996). Denne tradisjonen peikar såleis Torvastadgarden (Brekke?) ut som den opphavelege garden i dette området.


Kilde:    Birger Kjetland og Arnvid Lillehammer: Bygdebok for Karmøy, Torvastad. Utgitt av Bygdebokutvalget i Karmøy 1979

 

Noe er også hentet fra Nils Dybdal Holte sitt arkiv.