Mandag 8. August 2022 - 06:31  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Håndskrift

Skuldbrev.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Folk på Kiellandsbruket

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_302
Skrevet av Aadne Utvik - 27.08.2008

Etter brukerne av Enkesetet #85_5_301 kom det fortsatt til å være ”fremmedfolk” som eide og drev bnr.5. Meinert og Marie Pieters (Petersen) sitt barnebarn Valentine Marie Charlotte giftet seg med stavangermannen Axel Christian Kielland. På den måten kom navnet Kiellandsbruket eller Kiellandsjordå til Utvik.

 

 

I 1854 var det Axel Christian Kielland (f.1827) som eide bnr.5 på Utvik. Han stammet fra kjente familier i Stavanger. Faren var Jacob Kielland, sønn til den kjente kjøpmann og skipsreder Gabriel Schanche Kielland på Ledaal. Moren var Axeliane Christine Zetlitz, datter til diktepresten Jens Zetlitz.

 

  Axel ble gift med Valentine Marie Charlotte Petersen. Hun var datter til Karsten Petersen (Pieters), sønn til Meinert og Marie Charlotte Pieters, som hadde eid Enkesetet i 48 år. Familien Pieters kom fra Schlesvig og ble best kjent på Utvik under slektsnavnet Petersen.

 

  Bruket ble på den måten knyttet til familienavnet Kielland. Bnr.5 ble bygslet bort til flere bønder, bl.a. Gabriel Sigbjørnsen fra Vest-Agder.

 

  Ut fra folketellingene ser det ikke ut som Kiellandfamilien har bodd fast på Utvik. I 1890 er det slutt med eierforholdet til bruket på Utvik. Noe av årsaken til dette kan vi forstå når vi leser om Axel i slektshistorien Familien Kielland (Christiania 1897): ”I 1889, da svogeren J. Sømme stanset sine forretninger, måtte hans bo tas under administrasjon.” Slutten av 1880-årene var kjent som krisetid i vestlandsbyene.

 

Abel

En av forpakterne het Abel Vaaland. Bygdefolket kalte ham for jærbu, selv om han kom fra Hetland ved Stavanger. I folketellingen 1875 var han ugift. I huset bodde også tjenestejenta Sofie fra Torvastad og legdelemen Even på 81 år. Abel Vaaland har nok drevet Kiellandsbruket bare i kort tid. Likevel ble han husket for tre svært ulike forhold.

 

  Et problem for Abel var at han drakk for mye. Han giftet seg med enken etter ølhandler Sexe fra Visnes. Enka hadde ølretten etter den forrige ektemannen, men da også hun døde falt ølretten bort. Dermed forble Abel like tørst, sa folk.

 

  Abel kan ha vært en driftig kar, for han brukte melkekjerre med to hjul og fjærer på. Dette var den første av det slaget på Nord-Karmøy. Melkekjerra vekte oppsikt i bygda.

 

  En herme etter Abel kan tyde på at han har vært slagferdig. Kanskje kom dette uttrykket når han var litt oppgitt: «Nå er folk ble’n så kloge, at di hæ’ store ska utav det.»

 

Haavikfamilien kommer til Utvik

Etter Abel kom nye jærbuer til gards. Sven Hanssen Nesse (f.1853) kom fra Gjesdal. Han var gift med Marta Marie Kristoffersdtr. Åsland fra Time. Paret var først forpaktere på Kiellandsbruket, men eide så garden i 3 år etter at byfamilien var ferdig på Utvik i 1890. Tilværelsen med Nesse-familien som gardsbrukere på Utvik ble altså kortvarig.

 

  Fra 1893 ble imidlertid eierforholdene stabile for bnr.5. Da kom det folk fra Avaldsnes til gards, Knut Knutsen Haavik (f.1846)., gift med Marta Serine Eliasdtr. Vaage. Knut hadde først drevet garden til svigerfaren Elias Knutsen Vaage (d.1872) i 7 år. Via en slektning kjøpte Knut bnr. 5 av banken for kr. 16.000. Knut og Marta fikk en stor etterslekt på Utvik. Også bnr. 2 ble kjøpt av familien i 1913.

 

 

  Haavikfamilien på Utvik er beskrevet i Slektsbok for Utvik 1614-2000 (Karmøy Industris Kopisenter april 2000.) Noen slektslinjer finnes også i boka som skipsreder Knutsen O.A.S. ga ut: Knud Christoffersen Hauges og Anne Jonsdatter Torvestads slekt (Stavanger 1938).