Søndag 14. August 2022 - 18:20  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Vett

Vekteining, brukt som mål for jor. 6 spann er 1 vett.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Hinderåker

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 82_1_101
Skrevet av Aadne Utvik - 26.08.2008

Gardsnavnet har en usikker tolkning. Hinderåker er en av de største gardene i Avaldsnes og med god jord. I middelalderen hørte garden under bispestolen i Stavanger. Fra 1830-årene ble brukerne selveiere. I 1881 hadde Hinderåker hele 15 bruk.

 

På kartskissen over matrikkel-
garder i tidligere Avaldsnes
kommune (fra 1965 Karmøy)
er Hinderåker markert med gul farge.

1838-51: Matr.nr.22.

1851-86: Matr.nr.23.

1886-1965:   Gnr.23.

1965-:           Gnr.82.

 

Hva navnet betyr

Navnet er gammelt. Det er usikkert hva første delen i navnet en gang har betydd.. Navneforskere har gjettet på formen ”hinder(i)akr”, med betydningen ”den fjerne åkeren”.

 

Et annet forslag er at det tidligere har vært ei elv med navnet ”Hind”.

 


Om landskapet

Hinderåker er en av de store og gode gardene. Innmarka ligger i den fruktbare dalen i nord opp fra Hinderåkervågen. Fra gammelt av var de fleste husene samlet der hvor Visnesvegen møtes med veien fra Skeisvoll. Utmarka strekker seg i et belte sørvestover Varberg og Tårnfjell, ut over søre enden av Visnesvatnet, over nordre enden av Johannesvatnet til vest om Stoggdalsvatnet og Torestemmen. Garden Kalstø har nok en gang vært en del av Hinderåker.


Om næringsgrunnlaget

Landskylda på 3 pund forteller at Hinderåker var en av de største gardene i Avaldsnes.

 

Åkerlandet bestemte hvor busetningen var. Matrikkelen fra 1668 forteller at garden var god med hensyn til korndyrking. I 1661 nevnes Hinderåkervågen som fiskevåg. Utover på 1800-tallet ble åkerarealet kraftig utvidet. I 1865 hadde garden 10 hester, 37 kyr, 9 griser og hele 149 sauer på de 10 brukene. Husmenn hadde i tillegg 3 kyr, 1 gris og 38 sauer.

 


Om eiendomsforhold

I middelalderen hørte Hinderåker til bispestolen i Stavanger. Brukerene var da leilendinger fram til første del av 1800-tallet. Den første som fikk kjøpe sitt bruk var Ivar Nilssen i 1830 og to år etter fulgte Elias, Peder og Knut Kolbeinsønner. Utskiftingskartet fra 1881 viser 15 bruk på Hinderåker.

 

 

Kilde:

Arnvid Lillehammer: Bygdebok for Karmøy. Avaldsnes I.

Dreyer Bok/Bygdebokutvalget for Karmøy. (Stavanger 1991).

 

Lokalisering - Hinderåker

På kartskissen over matrikkelgarder i tidligere Avaldsnes kommune (fra 1965 Karmøy) er Hinderåker markert med gul farge.