Søndag 14. August 2022 - 17:59  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Landsskyld

sjå skyld.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

«Klokkarslektå»

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 138_3_301
Skrevet av Aadne Utvik - 19.08.2008

Etterkommerne etter bonde og klokker Jon Jonsen på Håland og kona Astri Wegner Thomasdatter fra Nordbø har hatt en sterk posisjon i Torvastad gjennom hele 1800-tallet. ”Klokkarslektå” har også vært preget av en sterk slektsbevisst. En slektsbok fra 1933 har betydd mye for vedlikehold av slektsfølelsen. 

 

 

Svært gammelt bilde,
av typen Daguerrotypi *

 • eksponeringstiden
  veldig lang
  (minst et minutt)
 • ikke mulig å lage
  kopier av platene
 • Jon Jonsen kom fra garden Nedre Hauge til Håland i 1815. Bnr.1 fikk han som arv etter svigerfaren Thomas Wegner Nordbø. I tillegg til bonde var Jon Jonsen lærer og klokker i om lag 40 år.

    Etterkommerne er blitt kjent og omtalt som ”Klokkarslektå”, ”Klokkarfolket” og ”Hålandsfolket”. Navnet Wegner har en egen forhistorie. Det fremmedartede navnet har vært et spesielt kjennetegn gjennom mange generasjoner for disse slektningene.

    Et annet kjennetegn er at uvanlig mange av de mannlige etterkommerne har gjort seg sterkt gjeldende innen politikk, næringsliv og kommunal forvaltning, ikke bare i Torvastad, men også i Haugesund.

    ”Klokkarslektå” har vært en ”ordførerslekt”. (De to første ordførerne i nye Karmøy kommune fra 1965 hadde mellomnavnet Wegner og slektsnavnet Stange #129_6_603.)

   

   

  Om form på navn

  Egennavn kommer i dette oppsettet stort sett til å bli fulgt, slik de skrives i slektsboken (se nedenfor). Folk bør bli respektert for den skrivemåten brukerne selv nyttet. På 1800-tallet kunne folk av ”Klokkarslektå” skrive selv.

  Et unntak er at slektsboken bruker for eksempel ”Astri Thomasdatter Wegner” noe som blir forstyrrende, da Wegner i den sammenheng synes å være mellomnavn og ikke slektsnavn, slik det var for hennes tippoldefar, sogneprest Thomas Wegner #132_3_201

   

  Tre generasjoner og nettverk

  For andre generasjon blir det – svært kortfattet - lagt vekt på hvor personene kom fra, hvor de bodde, yrkestilknytning, politisk aktivitet og slektstilknytning. Dermed blir det synliggjort hvor tett nettverk ”Klokkarslektå” dannet i Torvastad. (Tredje generasjon står i kursiv)

   

  1. generasjon:

  Jon Jonsen Haaland f. 1777 d. 1856 #127_3_201, bonde, lærer og klokker,

  g. 1803 m.

  Astri Thomasdatter Wegner f. 1786 d. 1829 #132_3_201.

  8 barn: 

   

  2. og 3. generasjon:

  1. Kirsti Wegner f.1804 d.1882.

  G.m. Jon Christian Christensen Stange, f.1799 d.1884. Han var bonde på Stange. Medlem av det første kommunestyret

   7 barn:
   Martha Kirstine Wegner, Astri Wegner, Eli Wegner, Martha Elisabeth Wegner, Jon Christian, Thomas Wegner, Ingeborg Kathrine.

  2. Eli, f.1806 d.1873.

  G.m. Simon Simonsen Mølstre, f.1799 d.1879. Bodde på Mølstre i Sveio, hvor Simon en tid var lærer.

       5 barn:

       Johannes, Astri Wegner, Jon Christian, Thomas Wegner, Astri Wegner.

   

  3. Martha Christine Wegner, f.1809 d.1890.

  G.m. Elias Christiansen Haaland, f.1811 d.1839. Han overtok fra faren bnr.4 på Håland. Var ”kongelig los og mektig i mange utenlandske språk”. Gardsbruket ble i neste generasjon overtatt av datteren, som ble gift med sin fetter Christian Simonsen Mølstre.

       1 barn:

       Astri Wegner.

   

  4. Thomas Wegner, f.1812 d.1874.

  G.m. Gundela Olina Endresdatter Røvær, f.1809 d.1875. Han overtok slektsgarden på Nordbø. Medlem av det første kommunestyret.

       7 barn:
       Astri Wegner, Thomas Wegner, Jon Kristian, Endre, Anne Martha, Knud Mathias Wegner, Marta Kirstine Wegner.

   

  5. Jon Bendik, f.1814 d.1877.

  G.m. Berta Christine Knutsdatter Brekke, f.1817 d.1850. Han var bonde på Brekke, men hadde også bnr.6 på Stange, som han overtok fra sin far. Ordfører, konst. lensmann og direktør i Torvestad Præstegjelds Landsdistrikts Sparebank (siden Torvestad & Skaares Sparebank eller ”Torvastadbanken”.)

      3 barn:

       Astri Wegner, Marta Kristine, Gjertrud.

   

  6. Jon Christian, f.1819 d.1889.

  G.m. Guri Pedersdatter Storesund, f.1821 d.1881. Han overtok halvparten av farsgarden på Håland, bnr.1. I tillegg til bonde var han både kasserer og direktør i ”Torvastadbanken”, samt ordfører.

       8 barn:
       Astri Wegner, Jon Christian, Anne Malene, Jon Christian, Berta Christine, Peder, Thomas Wegner, Sivert.

   

  7. Lars Wegner, f.1822, d.1888.

  G.m. Anna Margrethe Endresdatter Stange, f.1826 d.1914. Han overtok den andre halvparten av Håland, bnr.2. Hadde også bnr.2 på Stange, som han hadde arvet fra sin svigerfar. Drev også sildesalting sammen med sin svoger Knut Knutsen Hausken. Medlem av kommunestyret.

       7 barn: 
       Jon Christian, Ingeborg Kirstine, Astri Wegner, Endre Mathias, Thomas Wegner, Lars Mathias, Marta Kirstine.

   

  8. Martha Elisabet, f.1826 d.1886.

  G.m. Knut Knutsen Hausken, f.1826 d.1897. Var bonde på Hauskje og eide bnr.2, 3,4,6 og 7.

  Han var også direktør i ”Torvastadbanken”, og drev sildesalting sammen med sin svoger Lars Wegner Haaland.

       3 barn:

       Astri Wegner, Gjertrud Kristine, John Kristian. 

   

  Navnetradisjon

  Vi ser at uvanlig mange av de samme navnene blir brukt opp igjen i 2. og 3. generasjon.

    I denne slektsoversikten het guttene Jon 10 ganger, Thomas Wegner 6 ganger og Christian (Kristian) 8 ganger. Jentene het Astri Wegner 9 ganger og Martha 8 ganger.

    Via navn var ”Hålandsfolket” lett å plassere med hensyn slektstilknytning, men til betydelig forvirring for slektsgranskere. Hvilken Jon eller Astri var det snakk om? Og når levde den spesielle Jon eller Astri?

    For den artikkelskriveren som ønsker å presentere 4. og 5. generasjon vil samme tendens gjentas.  

   

  Plassering i bygda

  Storparten av ”Klokkarslektå” har gjennom 1800-tallet og første del av 1900-tallet bodd på garder langs midten av Torvastad på Karmøy-sida.

    I Bygdelagshistorien kommer Amtskartet fra 1866. Når vi følger ”den gamle Postvegen” gjennom Torvastad vil vi legge merke til at veien gikk gjennom de sentrale gardstuna på Hauge, Stange, Torvastad, Håland og Hauskje. Der regjerte ”Klokkarslektå”, samtidig som det var utbredt inngifte i tradisjonsrike bondeslekter på garder mot Karmsundet som Bø, Nordbø og Moksheim.

    Mange fra slekta flyttet til den nye byen ved Haugesundet. Der har familienavn fra Torvastad vært lett gjenkjennelige, både i forretningsliv og politisk virksomhet. 

   

  Slektsbok 

  I 1933 utga skipsreder Christian Haaland slektsboka Jon Jonsen Haalands slekt (Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger). Opplaget var kun 300 nummererte eksemplarer. På tittelsiden står ”Utarbeidet av gårdbruker Christian Hauge med assistanse av ligningschef Trygve Kongshavn.”

    For øvrig er det lett å finne fram til alle generasjonene av ”Klokkarslektå” i Bygdebok for Karmøy. Torvastad av Birger Kjetland og Arnvid Lillehammer (red.). Utgitt av Bygdebokutvalget i Karmøy, 1979. 

   

  Mer om daguerrotypi