Søndag 14. August 2022 - 16:57  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Åseterett

Retten til å sitja, å bu, på ein gard.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Nora Velde >> 5_1 Steder >> Spøkeri og overnaturlige hendelser
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Spøkeri og overnaturlige hendelser

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 87_5_101
Skrevet av Kjell Langaker - 14.08.2008

”Og Vedle det heftes eg ikkje me – sjere vere pippam, båmm båmm båmm, for der hogsa du det spøkte båd’ i veggjer og tre – sjere vere pippam, båmm båmm båmm.

Slik heter det i den kjente Avaldsnes-viså (#97_7_302). Hva var det folk husket som spøkte på Velde? 

 

Om spøkeri og overnaturlige hendelser på Velde 

 

Trolig må folket på Veldegardene ha følt en viss form for trygghet og ro, når de gjennom generasjoner har kunnet dyrke sine åkrer og enger i ly av Olavskyrkjas markante profil.

 

  Likevel har nok forestillinger om både trollskap og mystikk, også her fått sette preg på hverdagen opp gjennom tidene. Således er det flere personer i Avaldsnes og i bygdene omkring, som ennå har kjennskap til hendelser med tilknytning til det overnaturlige.

 

  Ikke minst synes historien om spøkeriene på Velde, fortsatt å ha plass i minne hos flere blant de eldre hos oss. Men selv om disse kan berette vesentlige deler om det som skal ha hendt, later det til at ingen i dag, så langt man kjenner til, helt nøyaktig kan tidfeste hendelsen, eller gi andre utfyllende detaljer omkring saken. Forsøk på å hente fram flere fakta hos de som burde kjenne best til historien, har heller ikke ført fram hittil.

 

 

Hvor skjedde det?

 

 

Imidlertid er det fastslått at spøkeriet skal ha pågått i gardshuset på Veldegarden (gnr. 87, bnr. 1), Nora Velde, og som skal ha blitt revet rundt år 1984/85.

 

  Under samtaler med personer som er oppvokst på nabogarden, framgår at disse er kjent med innholdet i historien som gjengis nedenfor. Mange kan ennå huske dette hvitmalte huset som stod plassert ved Veldekrysset, kun et titalls meter vest av riksvei 47. Og flere skal det ha vært, som på sin spasertur langs riksvegen en mørk kveld, hadde skrekk for å passere dette stedet.

 

  Los Svend Jakobsen (#97_7_301) skal ha skrevet Avaldsnes-visa allerede i 1895, følgelig må spøkeriene ha pågått i en tid før dette årstallet. I så fall kan det ha vært under eierskapet til Bent Mathias Jakobsen Velde, som hadde kjøpt bruket av sin mor i 1888, og eide dette til sin død i 1924. 

 

 

Hva skjedde?

 

I gammel tid hendte det at ferdafolk søkte losji for natta på gardene etter som det høvde, når foten verket og kvelden falt på.

 

  Så var det en kveld at et ektepar hadde tatt losji i det omtalte huset, og hadde installert seg inne på et kammers.

 

  Men utpå natta våknet de av at et stort beist av et udyr stod og la labbene sine oppe på dyna til de to. Det skal ha lignet på en stor ulv eller en hund. De kunne også berette om at pappen på veggene buktet seg oppover i samme stund som uvesenet huserte i rommet. Men som ventelig kan være, så berget de seg ut så fort de vant. Hvorledes gardsfolket skal ha reagert, kan vi bare tenke oss.

 

  Trolig kan spøkeriet også ha pågått over en viss tid, om enn kanskje ikke med slik intensitet som rammet nevnte ektepar.

 

  Til sist fortelles at det var en mann som låg aleine i huset der ei natt. Om dette kan vi lese i en bygdebok at ”Ein modig mann som med bibel og salmebok fekk oppklart ein trist lagnad”. Etter dette skal det ha blitt slutt på spøkeriet. Hva som egentlig foregikk mellom denne uredde personen og den eller det som forårsaket spøkeriet, skal siden ikke ha kommet ut.

 

  I tidens løp skal det ha versert flere framstillinger omkring spøkeriet, og om hva som fikk brakt en ende på dette. Sågar ble det sagt at det i etterkant ble funnet de jordiske rester av et spedbarn under en helle der på gården.

 

  Imidlertid skal folket på Veldegarden ha fått være i fred, etter at omtalte modige person tok affære. 

 

 

Hvem var den modige personen?

 

I perioden 1891 til 1907 var det Rasmus Mathias Rasmussen som var prest i Avaldsnes. Så det kan ha vært han.

 

  Men det kan også ha vært Thomas Svendsen Oftedal, f. 1843, d. 1925. Han var nemlig far til Inga Kristine Thomasdotter, f. 1870, d. 1899 (#85_6_501). Hun var gift med Bent Mathias på Veldegarden. Thomas Oftedal hadde vært sersjant og utført tjeneste som politibetjent i Visnes i 1870 åra. Han ble bestyrer på Bø Teglverk i 1875, eide hus i Haugesund, og drev hesteskyss der. I bygdeboka kan vi lese at han senere kjøpte bruk nr. 4 og 5, gnr. 117 på Aksnes, og bestyrte disse under tellingen i år 1900.

 

  Er det andre som har kjennskap til mer om spøkeriet på Velde?