Mandag 8. August 2022 - 05:31  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Opplata

Gi frå seg bruksretten til ein gard.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Jodden

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_6_404
Skrevet av Aadne Utvik - 16.06.2008

Navnet ”Jodden” lyder merkelig. Navnet ble brukt om det store sjøhuset på 3 etasjer som lå på Mortanes på Dalen. Det ble bygget for sildesalting, men der ble det også produsert jod fra tare. Sjøhuset har en interessant historie, men nå er det borte og erstattet av byggekomplekset Avaldsnes Brygge. 

 

På et luftfoto fra omkring 1950 ser vi strandstedet Dalen (#85_5_101), hvor et sjøhuset på 3 etasjer ruver på Mortanes.

 

    Et luftfoto i Alsviks bok Gamle glimt side 102-03 er tatt fra en annen vinkel og vi leser Utviks salteri på østfronten. Der ble det om vinteren saltet sild i kummer og siden ble silda pakket i tønner. Om sommeren kunne hele plattingen være full av tønner med saltet sild. Sildetønnene var en populær eksportartikkel til øst-européiske land.

 

    Historien begynte i 1915. Da kjøpte skipsreder Tormod Mikal Lindøe nesten hele Mortanes for 2000 kroner. (Skipsrederen var kjent under fornavnet Mikal, da sønnen også het Tormod.) Fjellet mot sør ble skutt ut av gjenger av svenske rallare.

 

    Et stort sjøhus ble bygget for sildesalting. Det sto ferdig i 1918 og fikk navnet Lindborg II. Sjøhuset var meget solid bygget - som alt det som Mikal Lindøe gjorde - sa folk. Konstruksjonen er grovt bindingsverk, avstivet med rotkne. Eieren av Mortanes sto siden oppført som ”Tormod Lindøes Børn”.

 

    Etter en tid med sildesalting ble det startet produksjon av jod i sjøhuset. Dermed var kallenavnet Jodden skapt. De som var unger på Dalen den gang husker at ingeniør Mack med frue fra Visnes tok turen til Jodden på søndager. De fortok kjemiske prøver av produktene. Det var laget til et enkelt loboratorium i en arbeidsbrakke som var tilbygg mot sør. Men så kom en tid med driftstans, da det var vanskelig å få fatt i tare. I tillegg ble konkurransen fra japanerne sterkere fra midten av 1930-årene og prisene ble presset nedover.

 

    Etter at produksjonen av jod stoppet for godt fikk bygget likevel nytt liv. Ungdom snakket om at de skulle til Tormodhuset. Det skulle være ”dans på Dalen” (#85_5_101).

 

    I 1937 kjøpte Arne Utvik eiendommen på Mortanes og drev sildesalting i stor stil til ut i slutten av 1950-årene. Siden ble Jodden brukt som lagerbygg.

 

    Jodden var trolig et av de best bevarte sildesalterier ved Karmsundet som var tilbake omkring tusenårsskiftet. Men som vi så ofte ser: Samfunnet viser ingen fantasi eller evne til å finne andre bruksmåter til ”hus med sjel”. En viktig del av vår kystkultur er borte for alltid.