Mandag 8. August 2022 - 05:28  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Mamatemål

Jord som opphevleg gav 1 mann mat i 1 månad (brukt om skyld).

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Kolstø

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 93_1_101
Skrevet av Aadne Utvik - 30.05.2008

Etter forholdene på Nord-Karmøy er Kolstø en stor gard. I eldre tid var Kolstø klostergods, men har vært bondegods de siste to hundre år. For halvannet hundre år siden bodde det hele 135 mennesker på Kolstø.

 

*****

Klikk og se FOR-
STØRRELSE.
På kartskissen over
matrikkelgarder i tidligere
Avaldsnes kommune
(fra 1965 Karmøy) er
Kolstø markert med gul farge

 

1838 - 1851: Matr.nr. 9.

1851 - 1886: Matr.nr.34.

1886 - 1965: Gnr.34.

1965 -        : Gnr.93.

 

Hva navnet betyr

Siste leddet stø betyr landingsplass, et sted der en tar land med båt. Det er imidlertid uklart hva første leddet betyr. Det er gjettet på et mannsnavn, Kollr, og navnet skulle da bety ”støa til Koll”.

En mer fantasifull tolkning har vært at det har vært drevet kullbrenning på stedet. Og så har kullet blitt skipet ut til kongsgarden Avaldsnes fra denne støa.

 

Om landskapet

Kolstø er den største og må være en av de eldste gardene på den store fruktbare sletta lengst sør i Avaldsnes skipreide. Garden må være gammel, noe mange fornalderfunn tyder på. Det store gardsveldet strekker seg fra sjøen i øst og hele 3 ½ km innover til Gåsavatnet i vest.

Trolig har Rygge blitt skilt ut som selvstendig gardsenhet en gang i middelalderen. Det er heller ikke utenkelig at store deler av Meland en gang i fjern fortid var en del av storgarden Kolstø. På nordsida skifter Kolstø med Matland og Rygge. På sørsida skifter garden fra sjøen og like inn til Hårbjørg med Meland. Fra Hårbjørg til Gåsavatnet skifter Kolstø med Håland, og har dermed de største utmarksarealene i denne delen av Karmøy.

 

Om næringsgrunnlaget

Mange på Kolstø har vært sjømenn og fiskere, men det er jordbruket vi kjenner best fra kildene. Den gamle landskylda var hele 3 pund korn.

I matrikkelen fra 1668 er det nevnt at de på garden kunne så 24 tønner korn, men i 1723 er det tilsvarende tallet bare 18 tønner. Det er nevnt at garden var lett å drive, og i 1775 ble avlingen 8 ¾ tønner bygg og 100 tønner havre.

I 1865 sådde brukerne hele 3 ¼ tønner bygg, 42 ½ tønner havre og 26 tønner poteter.

Husdyrholdet viste en kraftig øking utover i 1800-tallet. I 1865 vinterfødte brukerne 9 hester, 33 kyr, 75 sauer og 8 griser. I tillegg hadde en folgemann 1 ku og 5 sauer, og de 4 husmennene fødte til sammen 6 kyr, 24 sauer og 2 griser.

 

Om eiendomsforhold

Først på 1500-taller var det 2 brukere på garden. I 1660-årene var det blitt 3 like store bruk hver. I 1770-årene ble det 6 bruk, og med en ytterligere økning etter 1820. Til slutt var det blitt omkring 20 bruksenheter for hundre år siden. Det ble en stor befolkningsøking fra 1801 med 37 mennesker til 135 mennesker i 1865. Mange var husmannsfamilier.

Fra middelalderen var Kolstø eid av Halsnøy kloster. Men på 1700-tallet ble garden kjøpt av den rike stavangermannen Peder Valentinsen. Siden ble hans datterdatter og mannen hennes, Børge Rosenkilde, eiere av det meste av Kolstø. Disse solgte i 1793 til brukerne Ola Reiersen, Tollak Rolvsen, Sebjørn Knutsen og Johannes Halvorsen. Siden har Kolstø for det meste vært selveiere.

 

Kilde:

Arnvid Lillehammer: Bygdebok for Karmøy. Avaldsnes I. Dreyer Bok/Bygdebokutvalget for Karmøy. (Stavanger 1991).

 

Lokalisering – Kolstø - Klikk i kartet øverst og se FORSTØRRELSE.
På kartskissen over matrikkelgarder i tidligere Avaldsnes kommune (fra 1965 Karmøy) er Kolstø markert med gul farge