Søndag 14. August 2022 - 10:48  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Sakfall

Bøter til Kongen eller styresmaktane.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Visnes

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 79_1_101
Skrevet av Aadne Utvik - 21.05.2008

Visnes er spesiell i Karmøy kommune. Et bymessig område utviklet seg fra 1865, da Vigsnes Kobberverk startet gruvedrift. Fra slutten av 1900-tallet har foreningen Kobberverkets Venner sammen med kommunen og velforeningen gjort mye for å ta vare på og utvikle gruveområdet sine særegne miljøkvaliteter.


På kartskissen over matrikkel-
garder i tidligere Avaldsnes
kommune (fra 1965 Karmøy) er
79 Visnes markert med gul farge
Klikk og se STØRRE KART

1838-51: Matr.nr. 25.

1851-86: Matr.nr. 20.

1886-1965: Gnr. 20.

1965-: Gnr. 79.

Hva navnet betyr

     Navnet er knyttet til det store neset som skyter nordvestover mellom Visnessjøen, Visnesvatnet og Isgarden. Det er usikkert hva første leddet i navnet betyr.

     Tolkninger: * Mannsnavnet Vifill. * Neset med vistene, - spor etter busetning eller neset med tilholdsstedet. * ”Ve”, helligdom, – det hellige neset, parallelt med naboneset Helganes.

Om landskapet

     Visnes er den nordvestligste garden i Avaldsnes. Det gamle klyngetunet lå på høyden opp for Visnessjøen. Åkrene spredde seg på flatene sørvestover. Navn som Bårholmen (Borg) og Knarravik (skipstypen knarr) forteller om busetning i folkevandringstid og middelalder.

Om næringsgrunnlaget

     De fleste i Visnes er nevnte som fiskere og sjøfolk i eldre folketellinger. Nedenfor klyngetunet lå naust og sjøhus på rekke og rad. Laksefiske er nevnt i skriftlige kilder.

     Garden hadde stor kornproduksjon. I 1775 var avlingen 3 tønner bygg (6 foll) og 80 tønner havre (4,4 foll). På 1800-tallet ble det er kraftig økning i åkerarealet. Visnes hadde også to kverner til eget husbehov. I 1865 viser tellingen at det ble sett ut 11 tønner poteter.

     De gode beitene utover de to store nesene viser at de 7 brukene til sammen hadde 8 hester, 36 kyr, 114 sauer og 7 griser.

     Men da det ble funnet kopper i dalføre mellom Grønevik og Visnesvatnet ble det gruvedrift og industriarbeidere som kom til å prege Visnes. I dag er gruvene nedlagt. Men historien er blitt tatt vare på - i museum og med egen historie om gruvesamfunnet. Til tider bodde det sist på 1800-tallet flere tusen mennesker i Visnes.

Om eiendomsforhold

     Garden har vært dels bondegods og dels adelsgods. Halve garden lå til bispestolen i Stavanger først på 1600-tallet. Slik var det trolig også i middelalderen. Den andre halvparten var det adelsmannen Ludvig Rosenkrantz som eide. Det betyr at brukerne på 1600-tallet var leilendinger.

     I 1701 solgte sorenskriver Mikkel Gunnarsen halve Visnes og siden har denne del av garden i hovedsak vært selveiende. Først i 1840-årene ble bispegodset solgt - til enken Brita Bårdsdtr. og Knut Bårdsen. Siden har brukerne i hovedsak også vært eiere.

     Garden hadde stor landskyld, hele 3 pund korn. Så tidlig som i 1520 var det fire navn knyttet til Visnes og i 1649 er det nevnt hele 5 brukere på garden. Teigdelingen på innmarka ble etter hvert så lite rasjonell at det ble holdt utskifting omkring 1890. I det gamle klyngetunet har bnr.1, bnr.6 og bnr.9 fremdeles husene sine. Det vokste ikke fram atskilte husmannsbruk under Visnes, bortsett fra Stoggdal.

Kilde:

Arnvid Lillehammer: Bygdebok for Karmøy. Avaldsnes I. Dreyer Bok/Bygdebokutvalget for Karmøy. (Stavanger 1991).

Lokalisering - FORSTØRRE KARTET ØVERST

På kartskissen over matrikkelgarder i tidligere Avaldsnes kommune (fra 1965 Karmøy) er Visnes markert med gul farge.