Mandag 8. August 2022 - 06:08  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Åsete

Å bu på (ein gard).

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Søra Velde >> 7_3 Sanger og stev >> Sang om Avaldsnes ungdomslag
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Sang om Avaldsnes ungdomslag

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 88_7_301
Skrevet av Aadne Utvik - 28.04.2008

På et gulnet papir har Bjarne Blikra funnet utkast til en sang, tatt var på av moren hans, Magda Blikra. Papiret er datert 1939, og dikteren er ukjent. Overskriften er En sang fra Avaldsnes ungdomslag.

 

 

*****

 

Vers med tidsbilde om ungdommens kår


Det gulnede papiret er trolig kladd til en sang. Papiret kan være ”brødpapir”. Det ble revet av fra en bred rull i butikken og brukt til å pakke inn brød i. Innholdet i diktet er interessant, fordi vi blir kjent med hvordan en gruppe ungdom i Avaldsnes hadde det før krigen. Tema er økonomisk støtte til organisert arbeid.
     Skriften er med blyant, og utført med stø og fin flyt. Noen bokstaver er utydelige, men avskriften gjengitt nedenfor er gjort etter beste skjønn.
     Er det noen som kjenner til hvem dikteren kan være? Parentesen etter Tone betyr kanskje ”Glory”. Forsøk å synge på den kjente amerikanske sangen med refrenget ”Glory, glory, halleluja”.


Tone: Eg høyrde i Håvik Bedehus. (Glor.)


1 vers
I Avaldsnes har me oss et ungdomshus reist,
et ungdomslag modig som på dette har spleist. me hadde litt
penger, fekk resten på borg så med de vert det slett ingi sorg.
         Men me går og spekkulera, ka me skal med dette gjera
         og entring me, og panela for her er litt for kalt.

2 vers.
Me jekk så og grunna på dette ei tid, om me sko søkja heradstyre
om garanti. Me søkte å svaret vårt det va forma som så garantiet kann
de slett ikkje få.
         Formannskapet formolera, me vil ikke garantera, men
         vist de var til ei løa me ti tolv naut.

3 vers.
Me ser at heradstyre meiner som så, la ungdommen frysa me
veit jo ingi rå. Men når det gjeld løa til hestar og kjyr,
vil dei løyva sjølv om ho blir dyr.
         Kunå stakkar må kje frosa me skal bygga nye fjosar,
         so at folket kann få frosa, ja dei kann få de til.

4 vers.
Fra Røksund dei søkte om løyve til bru, dei kjem til aa
forlanga, so det er ei gru. Men heradstyre berre seier som så
de kann skyna at bru må dei få.
         Me treng nye kjyrkjeklokka, så me kann få lokka
         til å gå i store flokkar om sundagen til preik.

5 vers.
Men Avaldsnes ungdom er kåme på gli, de nuttar kje
om heradstyre nekta garanti. Me huset skal pussa me
ska få de så kos, så av oss får dei slett ingi ros.
         Vent til me skal derigera, då vil bygdens folk få
         lera, at det skal bli garantera til ungdomshuset vårt.

 

lørdag den 16-12-1939.